Vodafone

vodafone.png

Pro Vodafone jsme od léta 2011 připravovali kompletní audit e-mailingu, jehož výsledkem bylo zmapování aktuální úrovně a definice kroků, které posunou e-mailing na podstatně vyšší úroveň. V rámci vylepšování e-mailingu jsme zrealizovali výběrové řízení na pokročilý e-mailingový nástroj. 

Součástí realizace byla rozsáhlá analýza mapující aktuální stav a poté vytvoření doporučení pro změnu a zefektivnění e-mailingu jako takového. Na základě první mapující fáze proběhla fáze druhá, jejímž hlavním tématem byla realizace tendru pro výběr efektivnějšího mailingového nástroje.


V oblasti služby E-mail marketing si v tuto chvíli můžete prohlédnout 2 reference