Plzeňské městské dopravní podniky

pmdp.png

Plzeňské městské dopravní podniky provozují dva weby – informativně-prodejní stránky Plzeňské karty a centrální informační web plzeňské MHD. Weby trpěly především kvantitou nekvalitních či duplicitních textů a nejasně definovaným stylem komunikace.

Pro oba weby H1.cz vypracovala podrobnou obsahovou analýzu, která určila hlavní nedostatky textů a navrhla sjednocení tónu a jazyka komunikace, vhodně zvoleného směrem k jednoduchosti, srozumitelnosti a přístupnosti informací pro cestující všech věkových skupin, obyvatel Plzně i turistů. Podle strategických návrhů z analýz PMDP zpracovávají pro webové stránky nové texty, které byly nasazeny v průběhu roku 2014.

Kontaktní osoba: Kateřina Fránová, vedoucí oddělení marketingu

Spolupráce: 2013


V oblasti služby Copywriting a obsahový marketing si v tuto chvíli můžete prohlédnout 4 reference