iHNed.cz

ihned.png

Uživatelské testování nové podoby iHNed.cz

iHNed.cz je jedním z nejznámějších zpravodajských webů v České republice, který provozuje vydavatelství Economia s.r.o.

Problematické oblasti nového návrhu webových stránek jsme otestovali pomocí uživatelského testování s použitím oční kamery. Součástí bylo taktéž ověření nového návrhu informační architektury pomocí metody card sorting a test vizuálních priorit na stránce.

Hlavní části uživatelského testování byly uživatelské úkoly. Jejich cílem bylo objevit problémy prototypu na základě chování skutečných uživatelů při simulaci typických činností, které lidé na webu provádějí.

Při uživatelském testování jsme zjistili nejen nedostatky nového konceptu, ale také zajímavé chování uživatelů při čtení zpravodajského webu, které má vliv na další vyhodnocení statistik z Google Analytics.

Výsledkem naší práce je závěrečná zpráva, ve které jsou podle priorit sepsané všechny nedostatky zjištěné na základě testování a doporučení na zlepšení. Součástí výstupu jsou grafické výstupy z oční kamery, videa z jednotlivých sezení a hodnocení závěrečného dotazníku.

Kontaktní osoba: Martin Mesršmíd, development manager
Realizace: leden - únor 2011


V oblasti služby Audity, analýzy, testování si v tuto chvíli můžete prohlédnout 24 referencí