Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

logo_pmdp.png

Pro klienta Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.  jsme provedli audit webu se zaměřením na tři oblasti:

1. Provedení technických testů, které zahrnují:

2. Provedení testů přehlednosti a použitelnosti, které zahrnují:

3. Předložení námětů ke zlepšení webu dle bodů 1. a 2. a námětů ke zvýšení návštěvnosti

Kontaktní osoba: Kateřina Fránová, vedoucí oddělení marketingu PMDP a. s.

Realizace: od září roku 2013


V oblasti služby Audity, analýzy, testování si v tuto chvíli můžete prohlédnout 24 referencí