Slovníček pojmů

 • ROI (Return On Investment) – návratnost investic

  Návratnost investic, anglicky označovaná zkratkou ROI, je jedním z hlavních ukazatelů celkové úspěšnosti webu a tedy i úspěšnosti jakékoli internetové reklamní kampaně.

 • Algoritmus

  Algoritmus je, řečeno slovníkovým jazykem, soubor přesně definovaných instrukcí, které po svém vykonání vedou ke konkrétmímu cíli.

 • CMS

  CMS neboli Content Management System – systém pro správu obsahu

 • Cena za proklik (Cost Per Click - CPC)

  Cena za proklik (CPC) je jedním ze způsobů platby v internetovém marketingu.

 • Internetový marketing

  Internetový marketing zahrnuje marketingové aktivity aplikované v internetovém prostředí. Základním cílem je jako u „klasického“ marketingu pochopit přání a potřeby zákazníka a odpovídajícím způsobem je uspokojit.

 • Kontextové PPC systémy

  Kontextové reklamní systémy patří mezi Pay Per Click systémy (PPC). Zadavatel tedy platí za uživatele, kteří na jeho reklamu kliknou. Za samotné zobrazení reklamy neplatí nic.

 • Konverzní poměr

  Konverzní poměr (vyjádřený v procentech) představuje kolik návštěvníků webu ukončí svou návštěvu konverzí - ať už nákupem, zaregistrováním se, vyplněním formuláře či kontaktem přes email/telefon.

 • Long tail (dlouhý ocas)

  Málo vyhledávané fráze tvoří větší objem zadávaných frází, než klíčová slova. Zpravidla jsou víceslovná, proto se označují pojmem long tail, tedy dlouhý ocas.

 • Marketing

  Pod pojmem marketing označujeme řadu procesů, jejichž hlavním cílem je pochopit potřeby a přání zákazníka a uspokojit je efektivním a vhodným způsobem zajišťující splnění cílů firmy.

 • Míra prokliku (Click Through Rate - CTR)

  Termínem míra prokliku (CTR) se v internetovém marketingu označuje poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu. Měří se v procentech.

Počet položek na stránce: 1-10 ze 15

1 2