Analýzy webu - expertní hodnocení webových stránek

Na základě dlouholetých zkušeností a testování byla připravena pravidla, kterým by měly všechny stránky vyhovovat. Na základě expertní analýzy a použití analytických nástrojů jsme schopni vám připravit řešení problematických oblastí, které nevyhovují pravidlům z hlediska použitelnosti a přístupnosti nebo chování vaší cílové skupiny.

V čem vám pomůžou naše analýzy?

  • Odhalí hlavní nedostatky webu. 
  • Určí prioritní oblasti, do nichž je vhodné se pustit nejdřív. 
  • Doporučí vám vhodné řešení nebo navrhne ideální postup pro úpravy problematické oblasti. 

Chcete-li zlepšit výkon svého webu, vyberte si:

Analýza obchodní účinnosti

Váš web posoudíme jako prodejní nástroj a zhodnotíme jeho schopnost naplňovat vaše obchodní cíle.

Audit přístupnosti

Ověřte si, zda vás nízká přístupnost vašich webových stránek nepřipravuje o dobré jméno, návštěvníky a zákazníky, zda neplatíte až 30 % výdajů na reklamu zbytečně, či dokonce neporušujete zákon.

Analýza návštěvnosti a chování uživatelů na stránce

Odhalíte, kde se návštěvníci na vašem webu dostávají do nesnází a ověříte si, zda vynakládáte prostředky efektivně.

Heuristická analýza použitelnosti

Zkontrolujeme, zda váš web dodržuje obecně platná pravidla použitelnosti. Zjistíte, kde se dostávají vaši návštěvníci do nesnází i které části svého webu máte zpracované správně.

Aktuality